underlineallarticles

ZRUŠENO Vědomí a prediktivní paradigma
doc. Mgr. Tomáš Marvan, Ph.D.
Cyklus Trattenbach-Jilská

09. 04. 2020
15.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost