underlineallarticles

Transformační emergence - nový pohled na emergenci?
doc. PhDr. Vladimír Havlík, CSc.
Cyklus Trattenbach-Jilská

12. 12. 2019
15.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost
https://lekarnapodstrani.com/