underlineallarticles

Einstein in Bohemia
Michael D. Gordin, Princeton University
Pořádá Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při FLÚ AV ČR s podporou Strategie AV21

19. 09. 2019
16.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost