underlineallarticles

The 1954 Ilyenkov-Korovikov Theses: Philosophy as a Materialist Dialectical Science of Theoretical Thinking
Siyaves Azeri (University of Lorraine)
Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR

20. 06. 2019
16.00
AKC, Husova 4a, Praha 1