underlineallarticles

Černíkova rekonštrukcia Marxovej metódy
Juraj Halas (Univerzita Komenského)
Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR

05. 06. 2019
17.00
AKC, Husova 4a, Praha 1