underlineallarticles

Editing Isaac: The Newton Project as a Scholarly Digital Edition
Cornelis J. Schilt (Linacre College, University of Oxford)
Pořádají Centre for Formal Epistemology a Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR

24. 05. 2019
13.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost CMS