underlineallarticles

“Beware that thou be not found wanting in this tryall”: An Introduction to Isaac Newton's Chronological and Prophetical Studies
Cornelis J. Schilt (Linacre College, University of Oxford)
Pořádají Centre for Formal Epistemology a Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR

22. 05. 2019
15.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost