underlineallarticles

Philosophical Problems in the Foundation of Arithmetic: Ancient and Modern
prof. Burt C. Hopkins (Lille/Prague)
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

23. 05. 2019
18.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost