underlineallarticles

What Was Physico-mathematics and What did it Have to do with the Scientific Career of René Descartes?
John A. Schuster (University of Sydney, Campion College Sydney)
Pořádá Centrum formální epistemologie ve spolupráci s Oddělením pro studium antického a středověkého myšlení Filosofického ústavu AV ČR

17. 05. 2019
14.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost