underlineallarticles

Leibniz versus Clarke o povaze prostoru
Jan Palkoska
Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

29. 04. 2019
17.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost
Free ebooks Library zlibrary project