underlineallarticles

Leibniz versus Clarke o povaze prostoru
Jan Palkoska
Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

29. 04. 2019
17.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost