underlineallarticles

Misdirection: concerns about the use of modern logic in the reconstruct and evaluation of historic arguments
Dr. D. Raymond
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR

26. 03. 2019
16.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost