underlineallarticles

Prolegomena ke každé příští estetice, jež bude moci vystoupit jako věda. Úvahy k Hegelovu založení filosofie umění
Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

12. 02. 2019
17.30
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1
https://lekarnapodstrani.com/