underlineallarticles

Na obranu introspekcie
Juraj Hvorecký
Cyklus Trattenbach-Jilská

14. 02. 2019
15.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost