underlineallarticles

Understanding Sexual Violence
Shamus R. Khan
Pořádají Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR a Katedra sociologie FF UK

12. 12. 2018
16.00
Šporkův palác, Hybernská 3, Praha 1, m. H206