underlineallarticles

Scientific modeling via abstraction and idealization
Martin Zach
Cyklus Trattenbach-Jilská

13. 12. 2018
15.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost