underlineallarticles

A Metaphysical Approach to Intellectual Consciousness in Aquinas
prof. Theresa Cory (University of Notre Dame)
Pořádá společná pracovní skupina pro studium post-středověké scholastiky FLÚ AV ČR a TF JČU

10. 12. 2018
17.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost