underlineallarticles

The ‘Obscure and Hidden’ Work of the Vegetal Soul in Thomas Aquinas
prof. David Cory (University of Notre Dame)
Pořádá společná pracovní skupina pro studium post-středověké scholastiky FLÚ AV ČR a TF JČU

11. 12. 2018
10.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost