underlineallarticles

Skrz hluboké hvozdy a temná údolí. Popisy rostlin a míst v renesanční přírodovědě
Mgr. Lucie Čermáková, Ph.D. (Katedra filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK)
Pořádá Oddělení pro pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

22. 11. 2018
14.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost CMS