underlineallarticles

Potřebnost státu podle Kanta a Hegela
PhDr. Ing. Jiří Chotaš, Ph.D.
Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

13. 11. 2018
17.30
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost