underlineallarticles

Wives for Divorce - Husbands for Cohabitation. Marriage Litigations in Austria from the 16th to the 20th Century
prof. Dr. Andrey Griesebner (Universität Wien)
Pořádá časopis Dějiny – Teorie – Kritika ve spolupráci s FHS UK a Oddělením pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR

08. 11. 2018
17.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost