underlineallarticles

Enigmatická jména živočichů v Klaretově Glosáři a jejich původ v arabském a latinském překladu Aristotelových zoologických spisů
dr. Hana Šedinová (Odd. středolatinské lexikografie KKS FLÚ)
Přednáška u příležitosti 90. narozenin prof. Pavla Spunara

31. 10. 2018
14.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, studovna CMS