underlineallarticles

Does Science Show that Human Free Will is an Illusion?
prof. Timothy O’Connor (Indiana University Bloomington)
Pořádají Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR a Ústav státu a práva AV ČR

23. 10. 2018
16.00
Barokní refektář Kláštera dominikánů, Jilská 5, Praha 1