underlineallarticles

Tři raně novověké inspirace Komenského myšlení: Alsted, Bacon a Herbert z Cherbury
Mgr. Jan Čížek, Ph.D. (FF OU)
Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR

04. 10. 2018
14.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost