underlineallarticles

O silném redukcionismu a nezkrotné emergenci
doc. PhDr. Vladimír Havlík, CSc.
Cyklus Trattenbach-Jilská

14. 06. 2018
14.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost