Validity
Göran Sundholm (Leiden University)
Pořádá Oddělení logiky AV ČR

04. 06. 2018
10.30
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1
https://lekarnapodstrani.com/