underlineallarticles

„Historia o těžkých protivenstvích církve české“ jako martyrologium a passio
Mgr. Marie Škarpová, Ph.D. (Ústav české literatury a komparatistiky, FF UK)
Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

24. 05. 2018
13.30
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost CMS
https://lekarnapodstrani.com/