underlineallarticles

Remarks about the question whether René Descartes was a philosopher or not
doc. Holger Gutschmidt
Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

15. 05. 2018
17.30
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost