underlineallarticles

On Montesquieu, markets and the liberalism of fear
Professor Thomas Osborne (University of Bristol)
Pořádají Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR a Katedra bezpečnostních studií IPS FSV UK

11. 05. 2018
11.00
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1, m. 212