underlineallarticles

Acquaintance and Phenomenal Knowledge
Esa Díaz León (LOGOS, Barcelona)
Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

10. 05. 2018
10.30
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost