underlineallarticles

Neologicist foundations: inconsistent abstraction principles and part whole
Paolo Mancosu (Berkeley)
Pořádá Center for Formal Epistemology při FLÚ AV ČR

10. 05. 2018
16.30
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost