Kult zdraví
PhDr. Zuzana Parusniková, CSc.
Cyklus Trattenbach-Jilská

12. 04. 2018
14.00
AKC, Husova 4a, Praha 1