underlineallarticles

Some Early Attempts to Prove the Impossibility of Squaring the Circle
Davide Crippa
Pořádá Oddělení logiky FLÚ AV ČR

29. 03. 2018
14.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost