underlineallarticles

Zvídaví muži (ba i ženy) a jejich vášně. (Bez)cenné kuriozity i „mocné léky“ v raně novověkých českých zemích
PhDr. Jana Černá, Ph.D. (Katedra filozofie, Filozofická fakulta Západočeské university v Plzni)
Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

08. 03. 2018
16.30
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost