underlineallarticles

Williamson’s Coin-Tossing Argument Revisited
Colin Howson (University of Toronto)
Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

05. 03. 2018
15.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost