underlineallarticles

Two Switches in the Theory of Counterfactuals
Ivano Ciardelli (Munich Center for Mathematical Philosophy)
Pořádá Oddělení logiky FLÚ AV ČR

22. 02. 2018
10.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost