underlineallarticles

Luterská hudební kultura v předbělohorské Praze
Mgr. Jan Baťa, Ph.D. (FF UK)
Pořádají Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR a Lutherova společnost

08. 03. 2018
18.00
AKC, Husova 4a, Praha 1