underlineallarticles

Posthumanist History
prof. Ewa Domańska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu/ Stanford University)
Pořádají časopis Dějiny – teorie – kritika, FHS UK a FLÚ AV ČR

25. 01. 2018
17.30
AKC, Husova 4a, Praha 1
https://lekarnapodstrani.com/