underlineallarticles

Karel Vorovka: kantovské motivy a jejich aktualizace v moderní vědě
Vít Bartoš (Technická univerzita, Liberec)
Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR

06. 12. 2017
15.30
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost