underlineallarticles

Karel Vorovka: kantovské motivy a jejich aktualizace v moderní vědě
Vít Bartoš (Technická univerzita, Liberec)
Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR

06. 12. 2017
15.30
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost
https://lekarnapodstrani.com/