underlineallarticles

Česká literatura pozdního humanismu. Poznámky k základním tendencím a interpretačním problémům
prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D., FF OU
Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

15. 11. 2017
14.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1