underlineallarticles

Evolutionary Argument against Theism
Konrad Talmont-Kaminski (University of Bialystok)
Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

07. 11. 2017
14.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost