underlineallarticles

Some reflections on the origins of the modern subjectivity in Comenius and Descartes
Dr. Andrés L. Jaume (Universidad de las Islas Baleares)
Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR

29. 08. 2017
13.30
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost