underlineallarticles

Evald Ilyenkov’s Critique of Epistemology and Education
Dr. Siyaves Azeri (Mardin Artuklu University, Turkey)
Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR

03. 07. 2017
13.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost CMS