Indexical beliefs
prof. Tadeusz Ciecierski (University of Warsaw)
Pořádá Oddělení logiky FLÚ AV ČR

04. 05. 2017
14.00
AKC, Husova 4a, Praha 1