underlineallarticles

Intentiones, res, passiones. Juan Sánchez Sedeño (1552-1615) and his "Aristotelis Logica Magna" (1600)
Emanuele Lacca, Ph.D., Faculty of Theology, University of South Bohemia
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR

02. 05. 2017
16.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost