underlineallarticles

Paganism and Providence in the historical writings of William Robertson
Dr. Thomas Ahnert (School of History, Classics and Archaeology, University of Edinburgh)
Pořádají Fakulta humanitních studií UK a Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

20. 04. 2017
12.30
FHS UK, José Martího 31, Praha 6, místnost YC034
https://lekarnapodstrani.com/