Shared Emotions: Re-assessing the Phenomenological Account
Thomas Szanto, University of Copenhagen
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

24. 03. 2017
10.15
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost
https://lekarnapodstrani.com/