Shared Emotions: Re-assessing the Phenomenological Account
Thomas Szanto, University of Copenhagen
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

24. 03. 2017
10.15
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost