underlineallarticles

World line semantics and its philosophical motivation
Tero Tulenheimo (Université de Lille 3)
Pořádá Oddělení logiky FLÚ AV ČR

20. 02. 2017
14.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost