underlineallarticles

Proof and evidence
Giuseppina Ronzitti (Université de Lille 3)
Pořádá Oddělení logiky FLÚ AV ČR

20. 02. 2017
14.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost