underlineallarticles

Argumenta sophistica Jeronýma Pražského a Blažeje Vlka
Mgr. Miroslav Hanke, Ph.D., Mgr. Ota Pavlíček, Ph.D., Th.D.
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR

03. 02. 2017
13.30
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1