underlineallarticles

Myslet a mluvit „jako by“
prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc.
Cyklus Trattenbach-Jilská

09. 02. 2017
15.00
AKC, Husova, Praha 1